Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Nasza oferta

Zapraszamy do współpracy samorządy, instytucje kulturalne i edukacyjne, lokalne grupy działania i inne organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa, które poszukują innowacyjnych rozwiązań i sprawdzonych przykładów z zakresu rozwoju lokalnego (w szczególności rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i dialogu obywatelskiego). Współpracujemy w ramach projektów i wykonujemy zlecenia, z których zyski przekazujemy na realizację naszej misji. Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb partnerów i odbiorców.

Chcesz wiedzieć więcej?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia, warsztaty:

Prowadzimy szkolenia i warsztaty m.in. z następujących tematów:

W zakresie partycypacji społecznej:

 • ABC partycypacji / konsultacji społecznych dla samorządów i organizacji pozarządowych
 • Budowanie i animowanie partnerstwa lokalnego
 • Moderowanie warsztatów partycypacyjnych z mieszkańcami na wybrany temat
 • Warsztaty projektowania / rewitalizacji przestrzeni publicznych (prowadzone metodą Project for Public Spaces oraz pracy z makietą terenu)
 • Warsztaty dla młodzieży dot. tworzenia młodzieżowej rady gminy
 • Warsztaty dla seniorów dot. tworzenia gminnej rady seniorów
 • więcej informacji...

W zakresie turystyki dziedzictwa:

 • Warsztaty questingowe - tworzenie questu z udziałem lokalnej społeczności
 • Warsztaty ekomuzealne - inwentaryzacja dziedzictwa i projektowanie ekomuzeum
 • Warsztaty strategiczne - tworzenie programów rozwoju turystyki
 • więcej informacji...

W zakresie przedsiębiorczości lokalnej:

 • Warsztaty dot. produktów lokalnych
 • Warsztaty dot. tworzenia marki lokalnej miejsca i/lub produktów lokalnych
 • Warsztaty "Wartość miejsca"
 • Warsztaty dla animatorów przedsiębiorczości / przedsiębiorczości społecznej
 • więcej informacji...

Inne szkolenia i warsztaty:

 • Tworzenie projektów i pozyskiwanie funduszy na działalność NGO
 • Diagnoza środowiska lokalnego

Prezentowana oferta szkoleniowa stanowi wybór tematów, w których specjalizuje się Zespół Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. Współpracujemy także z wieloma osobami w Polsce i poza jej granicami, które są doświadczonymi trenerami w zakresie rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju, kształtowania przestrzeni publicznych, budowania partnerstwa, marketingu, budowania marki.

Fundacja MiLA może zapewnić trenerów, jak i kompleksowo zorganizować szkolenie w wybranym przez Państwa miejscu. Program szkolenia, jego długość i stosowane metody dostosowujemy do potrzeb uczestników.

Możliwe jest również połączenie szkolenia z praktyką w postaci wizyty studialnej - Fundacja MiLA współpracuje z regionami w Polsce i poza jej granicami, które mogą zaproponować interesującą wizytę studyjną dotyczącą realizowanych tematów szkoleniowych.

 

Badania i opracowania

Badania i opracowania:

Oferujemy wykonanie badań i opracowań dotyczących możliwości rozwoju wybranego obszaru (miejscowości, regionu), zwłaszcza w zakresie turystyki dziedzictwa, przedsiebiorczości lokalnej, partycypacji i aktywizacji społecznej.

Przykładowe dotychczas zrealizowane badania i opracowania:

 • Pakiet dokumentów strategicznych dla Krainy Jeziora Mucharskiego (5 gmin wokół powstającego zbiornika Świnna Poręba), w tym: Strategia rozwoju turystyki, Scenariusze rozwoju turystyki, System promocji oferty turystycznej i kulturalnej, Studium zarządzania turystyką oraz Katalog Form Małej Architektury Turystycznej - opracowane na zlecenie Gminy Mucharz w latach 2013-2014;
 • "Strategia rozwoju turystyki i promocji produktów regionalnych" opracowana na zlecenie Turkowskiej Unii Rozwoju w latach 2013-2014;
 • "Porozmawiajmy o Mariackiej!" - raport z badań i warsztatów Project for Public Spaces, przeprowadzonych przez Fundację MiLA we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, na zlecenie Urzędu Miasta w Katowicach, Kraków-Katowice 2013;
 • "Diagnoza potrzeb w zakresie oferty kulturalnej gminy Zawoja" - raport opracowany na bazie badań ankietowych oraz wywiadów grupowych z osobami z różnych grup społecznych i wiekowych, na zlecenie Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi (2014).
 • Raport pt. "Badanie obszaru LGR w zakresie możliwości wdrożenia questingu na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia" - opracowany na bazie badania przeprowadzonego przez Fundację MiLA w 2011 roku na zlecenie Stowarzyszenia Dolina Karpia;
 • Raport pt. "Podsumowanie wyników badań nt. możliwości rozwoju form ochrony przyrody na obszarze Pradoliny Łeby" - opracowany na bazie badania przeprowadzonego przez Fundację MiLA wśród organizacji i instytucji z całej Polski działających na rzecz ochrony przyrody; badanie wykonano w 2011 roku na zlecenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pradolina Łeby"

Usługi promocyjne


Usługi promocyjne:

Oferujemy usługi w zakresie:

 • budowania marki miejscowości i regionów - identyfikowania wyróżników, niepowtarzalnych cech, na których opiera się tożsamość mieszkańców danego miejsca, a które mogą stać się magnesem dla otoczenia - turystów, inwestorów i in.;
 • opracowania i wykonania różnego typu materiałów promujących miejscowości, regiony i podejmowane przez nie inicjatywy - zarówno w dziedzinie przedsiębiorczości, turystyki, partycypacji społecznej, jak i edukacji regionalnej czy ekologicznej; mogą to być ulotki, broszury, strony internetowe, gadżety i inne materiały - w zależności od potrzeb i charakteru kampanii promocyjnej;
 • organizacji i przeprowadzenia różnego typu wydarzeń (np. festynów, targów produktów lokalnych, rajdów rowerowych wybranymi szlakami itp.) promujących dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i osiągnięcia / produkty / usługi wybranych miejscowości i regionów.