Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.03.2017 – 31.12.2017
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Wartość projektu: 187 480 PLN (w tym kwota dofinansowania: 168 480 PLN)
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez nadanie impulsu do działania i wzmocnienie potencjału Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie", jako organizacji parasolowej dla rad senioralnych i grup nieformalnych zainteresowanych ich utworzeniem. Równocześnie, poprzez Sieć prowadzone będzie bieżące wsparcie szkoleniowo-doradcze działających rad i inicjatywnych grup obywatelskich (kurs liderów seniorów, wizyta studyjna, inicjatywy obywatelskie – spotkania, konsultacje, warsztaty, diagnoza potrzeb). W ramach projektu zostaną też przeprowadzone przez rady seniorów wydarzenia lokalne w 3 gminach z udziałem przedstawicieli rad i liderów z innych gmin, powstanie też kalendarz imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych odwiedzin i inspirowania się również poza projektem. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie doroczna ogólnopolska konferencja dla 80 osób, która będzie służyła upowszechnieniu rezultatów projektu wśród seniorów z różnych części Polski, wymianie informacji, doświadczeń i integracji. Konferencja będzie połączona z targami aktywności obywatelskiej, prezentującymi dobre praktyki zaangażowania seniorów w sprawy lokalne oraz ich twórczości rękodzielniczej i artystycznej, a także festiwal, który będzie okazją do zademonstrowania działalności scenicznej.

 

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS logo male

 

 

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.05.2016 – 31.12.2016
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Wartość dofinansowania: 136 000 zł
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Opis projektu:

Projekt Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych pt. „Kurs na Rady” ukierunkowany jest na inicjowanie i wspieranie rad senioralnych w Małopolsce oraz sieciowanie współpracy w regionie. Seniorzy z 10 miejscowości uczestniczący w projekcie wezmą udział w „Kursie radnych senioralnych”, złożonym z wizyty studyjnej w Małopolsce Zachodniej i szkoleń nt. gminnych rad seniorów i innych form aktywności obywatelskiej, rozwijania umiejętności przywódczych, animowania pracy grupy. Absolwenci Kursu, przy stałym wsparciu animatora sieci seniorów, moderatora i trenera rad senioralnych, zorganizują wokół siebie grupy seniorów chętne do działania. Odbędzie się 10 warsztatów lokalnych, służących przygotowaniu lub rozwojowi rad senioralnych oraz innych form aktywności społecznej seniorów oraz 2 warsztaty sieciujące służące integracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy seniorami z całej Małopolski. W efekcie tych działań 10 środowisk podejmie inicjatywy senioralne zmierzające do uruchomienia lub ożywienia rady senioralnej. Zostanie również powołana sieć rad i grup senioralnych działających na terenie Małopolski. Doświadczenia projektu zostaną upowszechnione poprzez broszurę oraz ogólnopolską konferencję „NA-RADY SENIORALNE” z udziałem 80 osób z całej Polski, w ramach której odbędzie się także senioralny festiwal artystyczny i targi aktywności obywatelskiej.

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS 2016 Logo

Dane projektu:

Termin realizacji: 1.05.2016 – 30.11.2016.
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Partner: Young Leaders Association
Wartość projektu: 242 145.00 zł
Źródło dofinansowania: Projekt realizowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Program „Wsparcie Demokracji".

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie działających w Tunezji Młodzieżowych Rad w miejscowościach zlokalizowanych w rejonie miasta Susa. Wsparcie będzie miało zróżnicowany charakter i będzie obejmowało dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez organizację dwóch dwudniowych szkoleń i 4 jednodniowych warsztatów (w zakresie partycypacyjnych metod pracy ze społecznościami, komunikacji, sieciowania, współpracy z mediami, zarządzania projektami – planowanie, wdrażanie, ewaluacja), wymianę doświadczeń poprzez zapoznanie się z ciekawymi przykładami działań realizowanych w Polsce. Zdobytą wiedzę, umiejętności i doświadczenia członkowie Młodzieżowych Rad będą mogli zastosować w praktyce poprzez realizację 8 mini-projektów, wyłonionych w Konkursie „Inicjatywa Młodzieżowej Rady”. Efektem projektu będzie utworzenie Sieci Młodzieżowych Rad w Tunezji, które będą angażować się lokalny rozwój swoich społeczności.

  Aktualności związane z projektem: ZOBACZ TUTAJ

WsparcieDem2015 stopka-www

 

Dane projektu:

Okres realizacji: V 2016 – VIII 2016
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Budżet projektu: 23 370 PLN (w tym dofinansowanie: 20 000 PLN)
Źródło finansowania: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 roku pn. "Małopolska Gościnna"

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzbogacenie produktu turystyki religijnej w Małopolsce o innowacyjną sieć profesjonalnie przygotowanych questów (wypraw odkrywców) opowiadających o małopolskich świętych. Przygotowane na lipiec 2 questy w wersji polsko, jak i anglojęzycznej, wzbogacą ofertę aktywnego, poznawczego spędzenia czasu wolnego pielgrzymów i turystów podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Projekt oparty jest o questing (Valley Quest) - metodę odkrywania dziedzictwa miejsca, polegającą na tworzeniu nieoznakowanych szlaków – questów, którymi można wędrować, odgadując kolejne zagadki, zawarte w wierszowanych wskazówkach (www.bestquest.pl).Do naszego projektu zaprosimy partnerów (NGO, samorządy, przewodników, gestorów bazy turystycznej itp.) z wybranych do projektu miejscowości związanych z poszczególnymi świętymi.
W ramach projektu stworzymy 2 nowe trasy turystyki dziedzictwa – questy opowiadające o:
1) Św. Janie Pawle II – Wadowice
2) Krakowskim szlaku Świętych – Kraków

W wybranych lokalizacjach przeprowadzimy 2 trzydniowe warsztaty dla liderów działań turystycznych i krajoznawczych (lokalnych animatorów kultury i turystyki dziedzictwa, nauczycieli, regionalistów, pracowników muzeów, krajoznawców, przewodników, gestorów bazy agroturystycznej, pracowników bibliotek, parafii itp.) prowadzących swoje aktywności na terenie działania danych partnerów. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodą Valley Quest, oraz przygotują, pod okiem specjalistów, projekty trzech questów w terenie. Następnie zespół projektowy dopracuje powstałe w czasie warsztatów wyprawy odkrywców - questy (testując je w terenie oraz wprowadzając ew. poprawki itp.).

Stworzone w trakcie realizacji projektu questy zostaną przetłumaczone oraz dostosowane do wersji anglojęzycznej przez specjalistę – anglistę i zespół projektowy oraz inne chętne osoby. Następnie questy zostaną zamieszczone w stworzonej specjalnie aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony i tablety) pt. „Szlakiem małopolskich świętych”. Aplikacja mobilna będzie stworzona w wersji polskiej oraz angielskiej.

Planowane działania:

1. Przeprowadzenie 2 warsztatów z metody Valley Quest, stworzenie zalążków 2 questów (V 2016)
2. Dopracowywanie questów (V-VI 2016)
3. Wydanie ulotek questów w dwóch językach (VII 2016)
4. Stworzenie aplikacji mobilnej (VII 2016)
5. Promocja projektu
6. Podsumowanie i zakończenie projektu.

Aktualności związane z projektem: ZOBACZ TUTAJ

 

Logo-Małopolska mini

 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. "Małopolska Gościnna"