Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Wyniki Programu Grantowego Edycja 2020 - MOWES Subregion Podhalański

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych przedstawia w załączeniu rezultat prac Komisji Oceny Wniosków Grantowych w ramach projektu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański.

 OWES logotyp  podhalański midlle