Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” edycja II

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus zapraszają do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku  na platformie Omikron dostępnej na:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=8d5dc7707629bb60&&b=71d3a5f9cc7ffaf2c44a2ca306e69c14

Na wnioski podmiotu ekonomii społecznej do 23.07.2018 do 15:00.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami przed złożeniem wniosku.

CEL KONKURSU:
Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty. 

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać przeznaczone na przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

OWES logotyp sadecki middle

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Organizacji przed przystąpieniem do konkursu. Więcej informacji: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
Justyna Jakubiak, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych
Tel. 12 349 06 57
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”,
ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz
Wojciech Binek, Konsultant ds. realizacji grantów
tel. 575 122 082
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Attachments:
Download this file (wersja końcowa_Regulamin_Programu Grantowego_ 2 edycja_SS.pdf)Regulamin[ ]814 kB
Download this file (ZAŁĄCZNIK NR  2.pdf)Załącznik 2 E2[ ]500 kB
Download this file (Załącznik nr 1 w pdf_z_ dodatkową_info.pdf)Załącznik 1[ ]1804 kB
Download this file (Załącznik nr 10a raport - Sprawozdanie finansowe_OK.pdf)Załącznik nr 10a[ ]225 kB
Download this file (Załącznik nr 10b raport - Zestawienie dokumentów finansowych_OK.pdf)Załącznik 10b[ ]384 kB
Download this file (Załącznik nr 11a_List intencyjny_wzor_cz-b_SS_OK.pdf)Załącznik 11 [ ]625 kB
Download this file (Załącznik nr 3_Umowa Wsparcia przed grantami_SS_Edycja2.pdf)Załącznik 3 E2[ ]596 kB
Download this file (Załącznik nr 4. Formularz wniosku_OK+OG+AB_ostateczny E2.pdf)Załącznik 4 E2[ ]620 kB
Download this file (Załącznik nr 4a - Budżet projektu_OK.pdf)Załącznik 4a[ ]224 kB
Download this file (Załącznik nr 5. Karta Oceny Formalnej Inicjatywy_OK.pdf)Załącznik 5[ ]564 kB
Download this file (Załącznik nr 6. Karta Oceny Merytorycznej Inicjatywy_OK.pdf)Załącznik 6[ ]713 kB
Download this file (Załącznik nr 7. Wzór umowy grantowej_OK.pdf)Załącznik 7[ ]920 kB
Download this file (Załącznik nr 8_opis dokumentu SS Granty_OK E2.pdf)Załącznik 8[ ]186 kB
Download this file (Załącznik nr 9. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji inicjatywy_OK.pdf)Załącznik nr 9[ ]598 kB
Download this file (Załącznik_nr_12_oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-VAT_OK.pdf)Załącznik 12[ ]541 kB