Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Aktualności

Każdy grantoborca zobowiązany jest do działań informacyjno-promocyjnych opracowanych na podstawie Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020.

W dniach 30 listopada - 1 grudnia w Dosłońcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów - Działamy Razem” organizowana przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych. Wzięli w niej udział seniorzy i przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających na rzecz seniorów z całej Polski. Konferencję swoim patronatem objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pan Wojciech Kozak, który pojawił się w Dosłońcu osobiście z wystąpieniem o wojewódzkiej polityce senioralnej.

W imieniu Operatorów Programu Grantowego Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacji Rozwoju Regionu Rabka publikujemy listę Wnioskodawców, którzy otrzymali pozytywną rekomendację odnośnie dofinansowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Komisja rekomendowała do dofinansowania 19 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Lista rankingowa została przygotowana w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny Ekspertów.