Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Opisy projektów

Okres realizacji projektu;01-05-2018 do 2019-12-31

Projekt realizowany w Partnerstwie; Lider Projektu Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA, Fundacja Horyzont 360 i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA.

Źródło finansowania Fundusz Inicjatyw obywatelskich – FIO 2018.


Opis projektu: Celem projektu jest tworzenie partnerstw na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części województwa małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe. W ramach projektu zostaną przeprowadzone seminaria informacyjno –promocyjne oraz dwa konkursy dotacyjne dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych. W ramach konkursu młode organizacje mogą się starać o przekazanie tzw. mikrodotacji na realizację przedsięwzięć społecznych oraz rozwój instytucjonalny organizacji, grupy nieformalne i samopomocowe o przekazanie środków na wsparcie realizacji tzw. lokalnych przedsięwzięć, czyli inicjatyw grup nieformalnych. Przewidujemy szkolenia dla grantodawców w zakresie realizacji i rozliczania projektów. Corocznie odbywać się będzie Uroczysta Gala podczas której promowane będą zrealizowane projekty lokalne. Fundacja Miejsc i ludzi Aktywnych jest Operatorem Konkursu dla powiatów: brzeski, tarnowski ziemski i tarnowski miejski.


Osoba do kontaktu Katarzyna Zientarska, Doradca ds. Konkursu tel 577263777, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje o pozostałych partnerach projektu,i ich lokalnych działaniach na stronie
http://malopolskalokalnie.pl/poludnie/

 

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj 

 

FIO stopka

 

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.03.2018 – 31.12.2018
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez podniesienie wiedzy i zainspirowanie dobrymi praktykami do własnych działań oraz wzmocnienie potencjału Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie". Projekt zakłada zaproszenie 5 nowych gmin do współpracy.
Równocześnie, poprzez Sieć prowadzone będzie bieżące wsparcie szkoleniowo-doradcze działających rad i inicjatywnych grup obywatelskich (Kurs Liderów Seniorów, wizyta studyjna, inicjatywy obywatelskie – spotkania, konsultacje, warsztaty, diagnoza potrzeb). W ramach projektu zostaną też przeprowadzone przez rady seniorów wydarzenia lokalne z udziałem przedstawicieli rad i liderów z innych gmin, będzie również aktualizowany kalendarz imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych odwiedzin i inspirowania się również poza projektem. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie doroczna ogólnopolska konferencja dla 100 osób, która będzie służyła upowszechnieniu wśród seniorów z różnych części Polski, rezultatów projektu i publikacji zbierającej doświadczenia i dobre praktyki dotyczące powstawania i funkcjonowania Rad Seniorów. Konferencja również będzie służyła wymianie informacji, doświadczeń i integracji; będzie połączona z targami aktywności obywatelskiej, prezentującymi dobre praktyki zaangażowania seniorów w sprawy lokalne oraz ich twórczości rękodzielniczej i artystycznej, a także festiwal, który będzie okazją do zademonstrowania działalności scenicznej.

Adresatami projektu są:
• seniorzy 60+ działający w radach senioralnych,
• seniorzy 60+, którzy działają na rzecz organizowania środowiska i tworzenia reprezentacji seniorów w społecznościach lokalnych, zainteresowani poznaniem zasad i przykładów działania rad senioralnych, a w przyszłości ich założeniem,
• seniorzy uczestniczący w poprzednich projektach MiLA
• pojedyncze osoby działające na rzecz seniorów (np. pełnomocnicy ds. seniorów z gmin).

Osoba do kontaktu: Aneta Bilnicka, Koordynator Projektu, tel. 796-848-562, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS 2016 Logo

‘Protection and REVOCERY of immaterial CULTural heritage of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth ‘CULTURECOVERY’ 

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.07.2017 – 30.06.2020

Lider projektu: Gmina Cervia (Włochy)

Partner projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (Polska), Agencja Rozwoju Wsi w Styrii (Austria), Stowarzyszenie Dom Ekomuzeum w Batanie (Chorwacja), Gmina Moscenicka Draga (Chorwacja), Gmina Pivka (Słowenia), Agencja Koordynacji Rozwoju Jeziora Balaton (Węgry), Spółka non-profit ds. Rozwoju Jeziora Valencei (Węgry), Konsorcjum DELTA 2000 (Włochy)

Wartość projektu: 1.545.854,92 euro (w tym dofinansowanie: 1.283.360,17 euro), Fundacji MiLA: 151 905,00 euro (w tym dofinansowanie: 129 119 euro)
Źródło dofinansowania: INTERREG Central Europe Programme

 

Opis projektu:
Celem projektu jest promocja współpracy pomiędzy publicznymi I prywatnymi podmiotami na obszarze Środkowej Europy, zdolnych do podniesienia potencjału tych podmiotów do zastosowania innowacyjnych modeli, strategii i praktycznych działań na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa niematerialnego, w ramach koncepcji ecomuseum, w szczególności:

1. Poprawa zdolności zarządczych publicznych i prywatnych podmiotów zaangażowanych w ekomuzeum

2. Poprawa umiejętności osób działających w ramach ekomuzeum

3. Zdefiniowanie nowych podejść i strategii waloryzacji i promocji ekomuzeów jako kompletnych produktów turystycznych zdolnych przyciągnąć turystów i inwestorów

Poprzez serię lokalnych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń wizyt studyjnych i analiz oraz w oparciu o wypracowane w ramach projektu strategie projekt zmierza do osiągnięcia następujących rezultatów: przyjęcia specyficznych strategii zachowania, poprawy i promocji niematerialnego dziedzictwa, modernizacji istniejących modeli zarządzania ekomuzeum i podniesienia poziomu umiejętności osób działających w ramach ekomuzeum w tym zakresie, zwiększenia jakościowego i ilościowego korzystania z dziedzictwa niematerialnego. W realizacji projektu Fundacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia, które koordynuje Ekomuzeum Doliny Karpia.

Aktulaności związane z projektem: zobacz tutaj

Czytaj więcej

CULTURECOVERY CMYK

 

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.03.2017 – 31.12.2017
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Wartość projektu: 187 480 PLN (w tym kwota dofinansowania: 168 480 PLN)
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez nadanie impulsu do działania i wzmocnienie potencjału Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie", jako organizacji parasolowej dla rad senioralnych i grup nieformalnych zainteresowanych ich utworzeniem. Równocześnie, poprzez Sieć prowadzone będzie bieżące wsparcie szkoleniowo-doradcze działających rad i inicjatywnych grup obywatelskich (kurs liderów seniorów, wizyta studyjna, inicjatywy obywatelskie – spotkania, konsultacje, warsztaty, diagnoza potrzeb). W ramach projektu zostaną też przeprowadzone przez rady seniorów wydarzenia lokalne w 3 gminach z udziałem przedstawicieli rad i liderów z innych gmin, powstanie też kalendarz imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych odwiedzin i inspirowania się również poza projektem. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie doroczna ogólnopolska konferencja dla 80 osób, która będzie służyła upowszechnieniu rezultatów projektu wśród seniorów z różnych części Polski, wymianie informacji, doświadczeń i integracji. Konferencja będzie połączona z targami aktywności obywatelskiej, prezentującymi dobre praktyki zaangażowania seniorów w sprawy lokalne oraz ich twórczości rękodzielniczej i artystycznej, a także festiwal, który będzie okazją do zademonstrowania działalności scenicznej.

 

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS logo male