Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.


Polecamy!

Wspieraj Fundację MiLA, robiąc zakupy w sklepach internetowych!

To nic nie kosztuje - wystarczy zarejestrować się na portalu www.fanimani.pl i wskazać Fundację MiLA jak odbiorcę pomocy. Sklepy internetowe uczestniczące w programie (a jest ich mnóstwo!) będą przekazywać naszej Fundacji pewien procent ceny zakupionych towarów. Bądź świadomym klientem!


Aktualności

Catering dla uczestników warsztatów w Podwilku 15.12.2018 - rozeznanie rynku

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, dokonuje rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi cateringu dla grupy liczącej ok. 10 osób - uczestników warsztatów tematycznych w Podwilki w dniu 15.12.2018 w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0047/16.

Szczegółowa treść zamówienia w załączniku.

Więcej…

Catering dla uczestników szkolenia (termin realizacji 19.12.2018) - zapytanie o cenę

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych dokonuje zapytania o cenę usługi cateringu dla uczestników szkolenia - grupy ok. 15 osób w ramach projektu "Protection and RECOVERY of immaterial CULTural heritage of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth 'CULTURECOVERY'", współfinansowanego ze środków Programu Interreg CENTRAL EUROPE (project CE1146).

Szczegółowa treść zamówienia w załączniku.

Więcej…

Biuro Fundacji nieczynne w dn. 29 - 30 listopada 2018 roku

Z powodu organizacji Konferencji "Małopolska Sieć Rad Seniorów" w Tomaszowicach biuro Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych będzie nieczynne w dn. 29 - 30 listopada 2018 roku. Za utrudnienia przepraszamy.

Catering dla uczestników warsztatów w Gminie Mszana Dolna 3.12.2018 - rozeznanie rynku

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, przeprowadza rozeznaniue rynku dot. usługi cateringowej dla grupy ok. 10 - 20 osób - uczestników warsztatów tematycznych w dniu 3.12.2018 w Gminie Mszana Dolna w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0046/16.

Szczegółowa treść zamówienia w załącznikach.

Więcej…